Aflysning, deltagerfravær og udmeldelse

Aflysning af undervisningen ud over 3 undervisningsgange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Aflysning af undervisning eller arrangementer på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier, betragtes som force majeure, og retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling bortfalder.

Deltagerfravær skal meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.

Udmeldelse skal meddeles skolens kontor og det kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

dof