Deltagerbetaling og vilkår

Kor og Orkestre

Kor og orkestre planlægger selv sæsonen med start, afslutning og ferier.

Deltagerbetalingen står ved de enkelte kor og orkestre.

Instrumenter og sang

Sæsonen er på 34 undervisningsgange. 

Deltagerprisen er baseret på undervisning hver uge, hvis der kun undervises hver 14. dag er prisen det halve.

Betaling i tre rater, 1. oktober, 1. januar og 1. april.

Månedlig betaling (9 måneder) kan aftales.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.

Får du undervisning på et instrument, kan du deltage i sammenspil og orkestre til halv pris.

Får du sangundervisning, kan du deltage i kor til halv pris.

Deltagerbetaling i sæsonen 2020-21

SOLO undervisning

undervisningstid

3 måneder

sæson

20 min

1.110 kr.

3.330 kr.

25 min

1371 kr.

4.113 kr.

30 min

1.644 kr.

4.932 kr.

45 min

2.460 kr.

7.380 kr.

HOLD undervisning

Ved 2 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i 90 minutter

3 måneder

sæson

1.230 kr.

3.690 kr.

Ved 3 deltagere i 45 minutter eller 4 deltagere i  60 minutter

3 måneder

sæson

820 kr.

2.460 kr.

HANDICAP undervisning

Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.

Deltagerbetalingen nedsættes; men der kan kræves en handicaperklæring.

undervisningstid

3 måneder

sæson

20 min

907 kr.

2.721 kr.

30 min

1.360 kr.

4.080 kr.

40 min

1.813 kr.

5.439 kr.

dof