Improvisationshold

Vi vil arbejde med musisk udtryk og intuition, dirigeret improvisation, grafisk notation, spil og øvelser.
Se evt. på YouTube.dk hvad dirigeret improvisation er.
Dag og tidspunkt aftales mellem lærer og deltagerne.

Nana Pi
31 66 33 80
lydpaletten@gmail.com

dof