Fællessang

Fællessang

Fællessang i Kongensgade 111   

Der er ikke tilmelding, mød blot op
Alle er velkomne

Jørgen Andersen leder fællessangen, og der er gerne indslag med et af aftenskolens kor.

Søndage i efteråret 2022 kl. 14 - 16
den  2. oktober      med Snoghøjkoret      i Store Sal
den 13. november med Lungekoret         i Lille Sal

Søndage i foråret 2023 kl 14 - 16
den 15. januar       med Mandagskoret    i Store Sal
den 16. april          med Lyngsoddekoret i Store Sal

Pris 50 kr. med kaffe og kage pr gang

background-close-up-instrument-860662.jpg

dof