Foreningen "Den Kreative Aftenskole"

Foreningen "Den Kreative Aftenskole"
En aftenskole skal være etableret af en folkeoplysende forening for at få kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Den Kreative Aftenskole er etableret af foreningen ”Den Kreative Aftenskole”.

Foreningens formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Foreningen satser primært på musisk kreative aktiviteter og arrangementer.

Foreningen har en bestyrelse på 7; 5 vælges af foreningens medlemmer, 1 vælges af aftenskolens deltagere og 1 af underviserne.

Bestyrelsen ansætter aftenskolens leder og er bl.a. med til at bestemme, hvad aftenskolen skal satse på.Medlemskab af foreningen
Vil du være med til at udvikle Den Kreative Aftenskole, kan du melde dig ind i foreningen.
Du skal være over 18 år, og det koster ikke noget.

Man kan deltage i Den Kreative Aftenskoles undervisning og aktiviteter uden at være medlem af foreningen og uanset bopælskommune.

Du er velkommen til at kontakte skolens leder eller bestyrelsesformand for at høre nærmere.

Du kan melde dig ind i foreningen på  mail@dkaskole.dk hvis du oplyser navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer og mailadresse.

dof