Fredericia Postorkester

Fredericia Postorkesterharmoniorkester   -  www.fredericiapostorkester.dk

Orkestret har omkring 55 medlemmer i aldersgruppen 20-80 år.

Repertoiret er alsidigt.

Dirigent: Casper Facius
40 79 88 86
facius.casper@gmail.com

Kontaktperson: Betina Lyngsø
23 27 98 85
betina@lyngsoe.dk

Mandag kl. 19.00 - 22.00  -  Ullerupbækskolen, Nørre Allé 5 (Alléskolen)

Pris 1.050 kr. halvårligt, under 25 år 500 kr.

dof