Sang

CI implantat

Sanghold for folk med Cochlear Implantat (CI)

Deltager du i det specielt tilrettelagte CI-sangkurset, får du et værktøj til at genopfinde - eller opleve - glæden ved at synge.

Du lærer at mærke på dig selv, hvor din stemme kommer fra i kroppen, og får øvet teknikker til en bedre vejrtrækning.

Jo mere du øver og koncentrerer dig, jo bedre bliver du til at forstå din krop og lære at ramme tonerne i en sang/melodi og eventuelt lære at opfatte lydene i selve melodien.
Fællesskabet med de andre på holdet giver i sig selv en øget livskvalitet.

Målet er, at du kan synge med på fællessang, og at du gennem sangen får glæde af musik.

 

Underviser: Anne Kirstine Eldridge, 45 5710 59.

Tidspunkt: Torsdag eftermiddag, aftales nærmere med underviseren.

Deltagere: 2 – 5 deltagere.

Tid: Der beregnes 20 minutter pr deltager.
Hold med 2 deltagere får 40 min pr gang; hold med 3 får 60 min.

Pris: 1500 kr. for 17 undervisningsgange.

dof