Sang

Undervisere i sang

Kontakt skolen eller lærer for nærmere info.


Anne Kirstine Eldridge
40 57 10 59
annekeldridge@gmail.com

Jørgen Andersen
26 74 38 84
a_joergen@hotmail.com

Kirstine Kjærulf Ravn
21 46 64 06
kirstinekravn@gmail.com

Lars Brandt Hansen
52 39 69 63
larsnode@gmail.com

Lykke Appelon Ilkjær (Christianskirken)
27 97 13 16
lykkeai@hotmail.com

Majbritt Knudsen
23 32 03 88
knudsenmajbritt@hotmail.com

Kristine Mågård

60 89 73 21

kristinemagard@yahoo.dk

 

dof