Sang

Undervisere i sang

Kontakt skolen eller lærer for nærmere info.


Anne Kirstine Eldridge pt barsel
40 57 10 59
annekeldridge@gmail.com

Jørgen Andersen
26 74 38 84
a_joergen@hotmail.com

Kirstine Kjærulf Ravn
21 46 64 06
kirstinekravn@gmail.com

Lars Brandt Hansen
52 39 69 63
larsnode@gmail.com

Lone Boyd
26 21 67 64
lonekboyd@gmail.com

Louise Sletting Hvilborg
25 88 89 81
louise@hvilborg.dk

Marie Keller Sørensen (Christianskirken)
61 78 07 05
marie.keller.mail@gmail.com

dof