Aflysning, deltagerfravær og udmeldelse

Aflysning af undervisningen ud over 3 gange efterlæses, eller deltagerbetalingen reduceres.

Deltagerfravær meddeles til læreren og erstattes normalt ikke.

Udmeldelse meddeles skolens kontor og kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.

dof