Priser og vilkår

Kor og Orkestre
Sæsonen planlægger kor og orkestre selv.

Deltagerbetalingen står ved de enkelte kor og orkestre.

Instrumenter og sang
Sæsonen er på 34 undervisningsgange. 

Undervisning hver uge.
Undervisning hver 14. dag kan aftales med den enkelte lærer, og prisen bliver det halve.

Deltagerbetalingen er opdelt i tre rater,  betaling den 1. oktober, 1. januar og 1. april.
Månedlig betaling (9 måneder) kan aftales.

Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 100 kr.

Får du undervisning på et instrument, kan du deltage i sammenspil og orkestre til halv pris.

Får du sangundervisning, kan du deltage i kor til halv pris.


Priser i sæsonen 2021-2022 for SOLO-, HOLD- og HANDICAP

SOLO undervisning
Betaling i tre rater

Undervisningstid

Ratepris

Sæsonpris

20 min

1.140 kr.

3.420 kr.

25 min

1.410 kr.

4.230 kr.

30 min

1.692 kr.

5.076 kr.

45 min

2.526 kr.

7.578 kr.

HOLD undervisning
Betaling i tre rater, prisniveauet svarer til soloundervisningsprisen.

Pris pr deltager for 45 min med 2 deltagere, eller 90 min med 4 deltagere.

Ratepris

Sæsonpris

1.263 kr.

3.789 kr.

Pris pr deltager for 45 min med 3 deltagere, eller 60 min med 4 deltagere.

Ratepris

sæson

843 kr.

2.529 kr.

HANDICAP undervisning
Undervisningen er for personer med en fysisk-, psykisk- eller intellektuel funktionsnedsættelse, der bevirker, at undervisningen skal tilrettelægges på en særlig måde.
Betaling i tre rater.

Undervisningstid

Ratepris

Sæsonpris

20 min

957 kr.

2.871 kr.

30 min

1.437 kr.

4.311 kr.

45 min

2.154 kr.

6.462 kr.

dof