Den Kreative Aftenskole


Leif Urhøj

skoleleder

Øster Voldgade 26 B st

7000 Fredericia

 

75 94 45 97 - 29 85 02 43

dka@fritid.tele.dk

www.denkreativeaftenskole.dk

            

 


  
    Skoleleder Leif Urhøj

 

Den Kreative Aftenskole

- er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund

  og satser på at udvikle deltagernes kreative evner i gode rammer, 
  gennem
•  Seriøse, spændende og tidssvarende tilbud
•  Kvalitet og fordybelse
•  Deltager- og lærerindflydelse

Undervisningstilbud
Instrumenter og sang

Skolen tilbyder hold- og soloundervisning på:
Stort set alle instrumenter og i sang.
Flere niveauer og genrer.

Orkestre
Følgende orkestre er tilknyttet skolen:
Guitarsammenspil,
Blæsersammenspil,
Fredericia Big Band, Lillebælt Jazz,
Fredericia Postorkester, Fredericia Concert Band,
Fredericia Byorkester, Sinfonietta Fredericia,
6. juli Garden og Lyngs Odde Harmonikaklub.


Kor 
Følgende kor er tilknyttet skolen:
Begynderkoret, Mandagskoret, Snoghøjkoret, Lyngsoddekoret,
Saint Michael Voices, Energikoret,
Luna Koret og Fredericiakoret.

Kreative fag, kunst- og kunsthåndværk
Skolen tilbyder kurser i:
Sølvsmykker og møbelpolstring.

Handicappede
Kan du, på grund af et handicap, ikke deltage på et almindeligt hold, så kontakt skolen.
 
Kultur- og Debatarrangementer
Skolen tilbyder:
Fællessang og Fredericia Debatforum
samt kor- og orkesterkoncerter.
 
Idéer og forslag
Kontakt skolen, hvis du har forslag og idéer til nye aktiviteter, 
eller andet vedrørende skolen.

Skolens bestyrelse
Erik Møller Pedersen   formand
 
  emp@post.tele.dk                           75 94 06 30
 
Henrik Svendsen         næstformand
   
sannehenrik@tdcadsl.dk                75 91 40 15
 
Kim Dupont
 
   kimdupont@live.dk                         20 91 70 92
 
Anders Kjerkegaard 
   anders.kjerkegaard@gmail.com     75 56 45 02
 
Kent Illum Petersen
    illum@petersen.mail.dk                  75 94 02 50 
 
Niels Middelbo     
             
      fjo@mail.dk                                   21 64 03 16
 
Kirsten Bechsgaard   
   
hebec@profibermail.dk                  75 94 03 47

Henning Bechsgaard       suppleant
      Hebc@profibermail.dk                   75 84 03 47

   

 

 

Om skolen

Skolen startede i 1981
under navnet
Fredericia MusikAftenskole

 med det formål

at skaffe kvalificerede

dirigenter

til byens orkestre og kor

 

Skolen ændrede navn i 2001 til

Den Kreative Aftenskole
med flere aktiviteter

 

Skolens
leder og undervisere

har en bred berøringsflade og kontakt til kulturlivet

 

Skolen
samarbejder med

Den Kreative Skole,

som er kommunal,

og underviser børn og unge 
som bor i 
Fredericia Kommune

 

Skolen er godkendt af
Fredericia Kommune

og får tilskud efter folkeoplysningsloven


Skolen er tilknyttet
Dansk Oplysnings Forbund
DOFOm foreningen
der står bag
Den Kreative Aftenskole

Det er en folkeoplysende almennyttig forening,
uafhængig af partipolitik


Foreningens formål er
at forestå folkeoplysende voksenundervisning,
foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer,
og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.


Foreningen kan også arbejde med musisk kreative aktiviteter og arrangementer.

 Medlemskab af foreningen

Alle over 18 år
kan blive medlem

Det er gratis at være medlem
Du skal indmeldes skriftlig

 

Alle kan deltage i skolens undervisning og aktiviteter
uanset bopælskommune,
og man skal ikke at være medlem af foreningen


Bestyrelsesvalg

Medlemmer af foreningen
Den Kreative Aftenskole
vælger
5 bestyrelsesmedlemmer

 

Deltagere og undervisere
i Den Kreative Aftenskole

kan vælge
2 bestyrelsesmedlemmer

 

  

Du kan se Fællesprogrammet for aftenskolerne i Fredericia

HER

 

 

 

 Har du lyst til at deltage ...

 

 Så kontakt

 Den Kreative Aftenskole
 i Fredericia


Se skolens tilbud
ved at trykke på fanebladene
øverst på siden

 

Alle kan deltage,

uanset bopælskommune